Mediální výchova s Lumpíkem

V současnosti existuje několik učebnic mediální výchovy. Kromě klasických knih jsou k dispozici také výukové programy pro interaktivní tabule. V rámci semináře Mediální výchova 2015, který se uskuteční v průběhu 47. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově ve středu 14. října 2015, bude veřejnosti poprvé prezentována zcela nová učebnice s názvem Mediální výchova s Lumpíkem.

Celý příspěvek

Mediální výchova v roce 2015

Mediální výchova je součástí školní výuky od roku 2005. Jednotlivé školy ji zapracovaly do svých rámcových vzdělávacích programů a samostatně jí věnují různou pozornost. Neexistuje tedy podrobný popis, jak by měla tato výchova probíhat. Vedle tohoto opatření je celá řada aktivit, v rámci neformálního a informálního vzdělávání, které rovněž přispívají ke zvyšování mediální gramotnosti. Úroveň a organizace mediálního vzdělávání je nejednotná a roztříštěná. Chybějí ucelená data zhodnocující její efektivnost. Z těchto důvodů se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla zorganizovat a podpořit seminář Mediální výchova v roce 2015 s cílem výměny odborných názorů na aktuální situaci.

Celý příspěvek