Mediální výchova a spotřebitelská gramotnost dětí

Mediální výchova je průřezovým tématem, které směřuje nejenom ke čtenářské a mediální gramotnosti, jak je  evropskou populací a pedagogickými pracovníky často mylně vnímáno, ale směřuje k získávání komplexní informační, kulturní a celé řady dalších gramotností.  Celý příspěvek

Mediální výchova s Lumpíkem

V současnosti existuje několik učebnic mediální výchovy. Kromě klasických knih jsou k dispozici také výukové programy pro interaktivní tabule. V rámci semináře Mediální výchova 2015, který se uskuteční v průběhu 47. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově ve středu 14. října 2015, bude veřejnosti poprvé prezentována zcela nová učebnice s názvem Mediální výchova s Lumpíkem.

Celý příspěvek