Mediální gramotnost 2019

Od prvního semináře v rámci Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který se uskutečnil pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání utekly již čtyři roky. Každý následující rok byl věnován zvláštnímu tématu a nejinak tomu bude i letos.

Letošní rok bude věnován PROPAGANDĚ A MANIPULACI. Je to velmi citlivá oblast a zprávy o ovlivňování voleb na různých koncích světa potvrzují aktuálnost a potřebnost tohoto téma.  Celý příspěvek

Mediální výchova a spotřebitelská gramotnost dětí

Mediální výchova je průřezovým tématem, které směřuje nejenom ke čtenářské a mediální gramotnosti, jak je  evropskou populací a pedagogickými pracovníky často mylně vnímáno, ale směřuje k získávání komplexní informační, kulturní a celé řady dalších gramotností.  Celý příspěvek

Škola a Facebook?

ytJaké možnosti poskytuje využití sociálních médií v rámci školní komunikace a výuky představí PaedDr. Marta Šefčíková (http://www.fzsmeziskolami.cz/ucitele.html), zástupkyně ředitele z Fakultní základní školy Mezi školami na Praze 5. Paní Ševšíková měla původně vystopit v rámci programu Prof. Čichovského, který se ze semináře z vážných zravotních důvodů omluvil.  Celý příspěvek

Komplexní zpráva ze semináře

pdf1

Seminář Mediální výchova v roce 2015 se uskutečnil v rámci 47. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově dne 14. října 2015 od 10.00 do 15.00 hodin v kinokavárně Domu kultury Ostrov. Konal se pod záštitou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a byl určen zástupcům školství, zejména pak ředitelům škol a pedagogům zaměřujícím se na mediální výchovu, ale rovněž reprezentantům zainteresovaných ministerstev, poslancům, senátorům a představitelům krajů a obcí. Celý příspěvek