Mediální výchova a spotřebitelská gramotnost dětí

Mediální výchova je průřezovým tématem, které směřuje nejenom ke čtenářské a mediální gramotnosti, jak je  evropskou populací a pedagogickými pracovníky často mylně vnímáno, ale směřuje k získávání komplexní informační, kulturní a celé řady dalších gramotností. 

spotrebitlska-gramotnost-1

Obr. 1 Vztah základních gramotností ang. literacy s mediální gramotností. http://www.otis.edu/library/information-literacy-survival

Velmi často se ale zcela zapomíná na to, že mediální výchova by měla směřovat také ke spotřebitelské gramotnosti, tedy k poznatelnosti, co je pro spotřebitele významné informačně znát pro to, aby prožil kvalitní a plnohodnotný život ve zdraví, prostě v pohodě, cool aj. Je zřejmé, že spotřebitel počínaje dětmi a konče seniory prostřednictvím informační gramotnosti a obecně informací prezentovaných na nejrůznějších formách, formátech a contentech medií umístěných na produktech, e-shopech a m-shopech, prodejních automatech, chytrých mobilních prodejních aplikacích, letácích aj. se dozvídá zásadní informace, na základě kterých se rozhoduje o koupi a následně o užívání produktu nebo služby. Prostě a jednoduše mediální výchova a získávání mediální gramotnosti je jen jednou z cest získávání informační gramotnosti směřující ke gramotnosti spotřebitelské protože i spotřebitel vnímá a konzumuje informace na mediích pro své rozhodování.

spotrebitlska-gramotnost-2

Obr. 2 Vztah zdravotní gramotnosti, mediální a informační gramotnosti v rámci spotřebitelské gramotnosti a filosofie  ww.jmir.org/2006/2/e9/  s uplatněním moderních informačních technologií.

Všimněte si posloupnosti mediální gramotnost > informační gramotnost > spotřebitelská gramotnost >  plnohodnotný zdravý a spokojený život. Proto a právě proto si celá řada států a jejich špičkových pedagogů a filosofů uvědomuje,  že spotřebitelská gramotnost je dílčí filosofií člověka v rámci jeho rozhodovacích procesů, zdraví, pohody a prožití kvality života, ke které je celoživotně člověka vychovávat respektive mu ukazovat cestu ke spotřebitelským hodnotám. A tuto cestu vytvářejí dílčí znalosti, schopnosti a dovednosti dílčích gramotností např. mediální, informační aj.

Zkusme se zamyslet nad příkladem.

Jirka ve škole má žízeň a tak dojde k automatu, vhodí peníze podle návodu /mediální gramotnost/ a vypadne mu coca-cola, kde si na etiketě přečte /informační gramnotnost/ po vypití co vlastně vypil /spotřebitelská gramotnost/ a kolik cukru a eček do sebe dostal. Jana má také žízeň a protože mamka jí vychovává ke spotřebitelské gramotnosti, tak nejprve otevře svého chytrého slimáka- kristusku /chytrý mobil s dotykovým displejem/ a najde si /informační gramotnost/ na daném webu /mediální gramotnost/ co obsahuje nabízený Jupík za složení oproti Cole a rozhodne se /spotřebitelská gramotnost/ koupit si v automatu Jupík, který je zdravější a  kde si na etiketě přečte /mediální gramotnost/ a zkontroluje obsah látek ve štávě….

Rozdílné přístupy dětí ukazují role výchovy k sekvenci mediální gramotnost – informační gramotnost – spotřebitelská gramotnost – plnohodnotný zdravý a spokojený život a dokládají nutnost změnit mediální výchovu v dynamické společnosti na výchovu ke spotřebitelské gramotnosti, kde i informace je produktem pro spotřebitele na daném mediu.

Celá řada států proto transformuje průřezová vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti a mediální výchovy směrem na informační gramotnost s využitím moderních chytrých technologiií a ty nejprogresivnější pak přeměňují kurikula a výchovné koncepty směrem ke spotřebitelské gramotnosti jako filosofii plnohodnotného a spokojeného života.

Na Slovensku si již uvedeného všimli a uzvědomili si významnost nutné změny a na Ekonomické universitě v Bratislavě se již druhým rokem řeší výzkumný úkol pod patronací Slovenské akademie věd – VEGA 1/0178/14 s názvem Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov, který hledá optimální metody jak celoživotním vzděláváním populace docílit spotřebitelské gramotnosti. V roce 2014 vyšel jako první výstup tohoto záměru sborník s názvem „Vzdelaný spotrebitel´ a spotrebitelśká politika SR“ a před týdnem navazující monografie Spotřebitelská gramotnost a spotřebitelská politika. Výzkumy navazují na politiky EU-28 v oblasti spotřebitelské gramotnosti v rámci směřování EU do roku 2020 – viz dokument Strategie EU 2020. Tým kolem experta na tuto problematiku doc. M. Dzurové, Ph.D. navrhuje a ověřuje, jak se dostat od mediální gramotnosti přes kvalitu implementovanou v informacích a na mediích  směrem ke spotřebitelské gramotnosti v režimu celoživotního vzdělávání populace a to s využitím moderních edukativních principů a prostředků např. simple interactive words, Magnus Carlsonovy metody, on line memory games, marketingového minimalismu, e-vzdělávání na tabletech a s využitím robotů Dash & Dot aj. metod, aj, srovnej má prezentace pro seminář Mediální výchova 2015. Měl jsem tu možnost jednotlivé výstupy oponovat a recenzovat a zájemcům je mohu zaslat k využití. Recenze na druhý výstup vychází dne 11.11 na www.marketingovenoviny.cz .V ČR se k uvedenému tématu již blíží také projekt v rámci zaměření dotačního programu „Vzdělávání pro zvýšení kvality života na venkově“ aj.

Prostě papíry a sešity v době dynamizace chytrých mobilních a mediálních zařízení se v edukačním procesu cíleně nahrazují technologiemi moderními, tablety a datovými úložišti odkud zdarma a bez poplatků se stahují interaktivní materiály, které transformují původní koncepty mediální výchovy na sekvenci zaměření > mediální gramotnost > informační gramotnost > spotřebitelská gramotnost > plnohodnotný zdravý a spokojený život.

Ludvík Ćichovský
doktor81@seznam.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *