Mediální výchova a spotřebitelská gramotnost dětí

Mediální výchova je průřezovým tématem, které směřuje nejenom ke čtenářské a mediální gramotnosti, jak je  evropskou populací a pedagogickými pracovníky často mylně vnímáno, ale směřuje k získávání komplexní informační, kulturní a celé řady dalších gramotností.  Celý příspěvek