Markéta Pastorová

PaeDr. Markéta Pastorová

odborná pracovnice Národního ústavu pro vzdělávání; dlouhodobě se zabývá tvorbou kurikulárních dokumentů, garantuje vzdělávací oblast umění a kultura a průřezová témata. Je autorkou metodických a odborných statí. Externě vyučuje didaktiku výtvarné výchovy v rámci pedagogického modulu na VŠUP.

Mediální výchova a filmová/audiovizuální výchova ve všeobecném vzdělávání

Zatímco je mediální výchova povinné průřezové téma, tak filmová/audiovizuální výchova je doplňujícím vzdělávacím oborem. V příspěvku bude podrobněji představen jejich vzdělávací obsah, rozdílnost jejich cílů a z  nich vyplývající možnosti pro výuky zejména na základních školách. Zmíněny budou rovněž metodické materiály a zdroje.

Markéta Pastorová


Videozáznam vystoupení najdete >>> ZDE
Kompletní program semináře najdete >>> ZDE