Ludvík Čichovský

Prof. RNDr. Ludvík Čichovský, CSc, MBA, MSc

nar. 10.8. 1956  v Benešově u Prahy je uznávaným odborníkem na marketing, projektový management, komunikace a inovace, který více jak 25 let pracoval na projektech v 63 zemích světa všech kontinentů od  Afganistánu až po Zambii v nejrůznějších funkcích. Získal tak obrovské množství zkušeností, které uplatňoval i v projektech UNIDO, FAO a UNESCO. Uvedené zkušenosti multiteritoriální v obastech řady typů průmyslů a hledání nerostných surovin a vody z něj dělají polyvědního odborníka, který umí řešit problém a problematiku fundamentálně s manažerským nadhledem a marketingovým přesahem ve smyslu najít surovinu – najít její efektivní využití – postavit továrnu – najít odbyt produkce – – zajistit efektivní fungování výrobního cyklu- zajistit inovace  a využití hodnot pro člověka. Své znalosti, schopnosti a zkušenosti předává také svým studentům na školách všech stupňů a vysokých školách po celém světě na 4 kontinentech. Byl děkanem Open University, garantem marketingových předmětů VŠEM aj.  Proslulé jsou jeho letní školy inovací pořádaných v Kjotu (Japonsko), Doha (Katar), Port Elizabeth (JAR) aj. a letní školy marketingu v Číně, Keni a Itálii (University of Vicenze) aj. Je autorem nebo spoluautorem 325 odborných sdělení a 31 knih a učebnic přeložených do řady jazyků.

  • Vystoupení se bude skládat ze tří částí. V první části bude porovnáván přístup k mediální gramotnosti a mediální výchově ve světě a porovnáván s testováním úrovně mediální výchovy. Autor na příkladu 10 zemí doloží, jak se na úrovni podílejí kulturologie, vzdělávací systém, výukové materiály, získané schopnosti pedagogů, zájem o moderní výuku z řad dětí aj.
  • Druhá část názorně ukáže, jak se dramaticky zvýší zájem a studijní výsledky dětí, pokud je výuka vedena s podporou managementu školy s využitím moderních výukových materiálů a jsou do ní zapojeny sociální sítě, internet aj.
  • Ve třetí části vystoupení bude veřejnosti poprvé prezentována nová e-knížka/učebníce s názvem „Mediální výchova s Lumpíkem“ a bude pokřtěna dětmi a významnými osobnostmi. Lumpík je hodný skřítek, který dětem a zájemcům vždy pomáhá zvládnout problematiku mediální gramotnosti…

Cichovsky

Zajímavé odkazy:

https://www.facebook.com/ludvik.cichovsky
http://www.marketingovenoviny.cz/author/ludvik-cichovsky/ 


Kompletní program semináře najdete >>> ZDE