Zdeněk Sloboda

Mgr. Zdeněk Sloboda

(*1981) vystudoval žurnalistiku a mediální studia na FSV UK v Praze. S mediální pedagogikou se seznámil na Univerzitě v Lipsku, kam k prof. Berndu Schorbovi nastoupil na doktorské studium. V oblasti mediální pedagogiky publikoval několik časopiseckých a konferenčních prací a spolu s kolegy napsal knihu Mediální tvorba v kontextu vzdělávání (Sloboda, Keilhauer, Schorb a další, 2011). V roce 2013 mu vyšla monografie Mediální výchova v rodině: postoje, nástroje, výzvy. V současné chvíli vede na FF UP v Olomouci (Kat. mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky), kde pedagogicky působí, výzkum zabývající se novými médii v rodině. Je také zakládajícím členem občanského sdružení Asociace pro mediální pedagogiku.

Mediální výchova nejen ve školním kontextu

Ve svém příspěvku se zaměřím na další kontexty, v nichž je možné / nutné uvažovat o mediální výchově, vedle kontextu školního. Propojím tak současnou snahu o rozvoj školní mediální výchovy s tradicí mimoškolní mediální tvorby, ale také s mediálněvýchovným působením rodičů. Právě oblast mediální výchovy v rodině, jíž zkoumám posledních 6 let (v současné chvíli v kontextu nových médií), se budu zabývat podrobněji. Zmíním také mediálněvýchovné nástroje, kterými disponují státní orgány (např. MŠMT, RRTV).

Zdeněk Sloboda


Videozáznam z vystoupení najdete >>> ZDE
Kompletní program semináře najdete >>> ZDE