Témata a přednášející

Témata semináře byla vybrána tak, aby účastníci semináře získali základní přehled o „historii“ vzniku a současném stavu mediální výchovy v České republice. Hlavním těžištěm je však poskytnou účastníkům inspiraci k vlastní práci v oblasti mediální výchovy.


Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

(1958), mediální teoretik, překladatel a publicista, vedoucí katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha a člen Katedry mediální studií Fakulty sociálních věd UK v Praze. V roce 2001 se habilitoval v oboru Masová komunikace a žurnalistika a v roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor Mediální studia.

Více informací >>> ZDE


PaeDr. Markéta Pastorová

Odborná pracovnice Národního ústavu pro vzdělávání; dlouhodobě se zabývá tvorbou kurikulárních dokumentů, garantuje vzdělávací oblast umění a kultura a průřezová témata. Je autorkou metodických a odborných statí. Externě vyučuje didaktiku výtvarné výchovy v rámci pedagogického modulu na VŠUP.

Více informací >>> ZDE


Zdeněk Sloboda

(*1981) vystudoval žurnalistiku a mediální studia na FSV UK v Praze. S mediální pedagogikou se seznámil na Univerzitě v Lipsku, kam k prof. Berndu Schorbovi nastoupil na doktorské studium. V oblasti mediální pedagogiky publikoval několik časopiseckých a konferenčních prací a spolu s kolegy napsal knihu Mediální tvorba v kontextu vzdělávání (Sloboda, Keilhauer, Schorb a další, 2011).

Více informací >>> ZDE


Prof. RNDr. Ludvík Čichovský, CSc, MBA, MSc

(*1956)  Uznávaný odborník na marketing, projektový management, komunikace a inovace, který více jak 25 let pracoval na projektech v 63 zemích světa všech kontinentů od  Afganistánu až po Zambii v nejrůznějších funkcích. Získal tak obrovské množství zkušeností, které uplatňoval i v projektech UNIDO, FAO a UNESCO.

Více informací >>> ZDE


Mgr. Milan Pilař

Středoškolský učitel: 1987-2015, obor český jazyk – společenské vědy
novinář: 1995-2015, zkušenosti ze všech typů regionálních i celoplošných médií – noviny, rádia, TV, tiskové agentury, nová média, autor několika mediálních projektů.

Více informací >>> ZDE


PaedDr.  Slávek Hrzal

Redaktor a moderátor, zakladatel Dětské tiskové agentury. Organizátor celorepublikové soutěže o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.

Více informací >>> ZDE


Václav Chábera

Vedoucí redakce Dětské televize Liberec.

Více informací >>> ZDE