Jan Jirák

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

(1958), mediální teoretik, překladatel a publicista, vedoucí katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha a člen Katedry mediální studií Fakulty sociálních věd UK v Praze. V roce 2001 se habilitoval v oboru Masová komunikace a žurnalistika a v roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor Mediální studia. Přednáší v oborech Mediální studia a Žurnalistika. Pro Výzkumný ústav pedagogický MŠMT ČR vypracoval koncepci mediální výchovy pro základní školy a gymnázia. Je spoluautorem odborných publikací Politická komunikace a média (2000), Úvod do studia médií (první vydání 2001), Média a společnost (první vydání 2002), Základy mediální výchovy (2007), Masová média (2009) a Dějiny českých médií (2011). V letech 1997-2000 byl předsedou Rady České televize. Od roku 1982 překládal z angličtiny filmové a televizní scénáře, od roku 1992 překládá odborné mediální texty a beletrii. Mezi autory, které překládal, patří Denis McQuail, Melvin DeFleur (odborná literatura) nebo Kurt Vonnegut, John Updike, John LeCarre, Jerzy Kosinski či Paul Auster (beletrie). Od počátku 90. let je aktivní i publicisticky, přispíval do Lidových novin či časopisů Týden, Nový prostor a Květy. Vydal knižně dvě sbírky fejetonů Copak jsem vám někdy lhal a Za všechno někdo může. V letech 2010 – 2011 byl spoluautorem mediálně osvětového pořadu české televize Věřte nevěřte.

Budoucnost mediální výchovy

Současné pojetí mediální výchovy vychází z významu tzv. masových médií pro společnost. Dramatická změna celospolečenské komuniakce daná nástupem síťových médií ale toto pojetí mediální výchovy problematizovala. Masifikace síťových médií opět vrací některá „tradičníů témata mediální výchjovy do hry. Příspěvek se bude snažit postihnout, která témata mediální výchovy jsou jako součást všeobecného vzdělávání aktuální (případně aktualizovaná) a která se – byť považováná za neobejitelná – stávají zbytnými.

Jan Jirák

Zajímavé odkazy:

http://www.mediar.cz/jan-jirak-takzvana-nova-media-nahradila-integraci-interakci/
http://www.mediar.cz/media-bez-kouli-rozhovor-casopisu-maxim-s-profesorem-janem-jirakem/


Videozáznam vystoupení najdete >>> ZDE
Kompletní program semináře najdete >>> ZDE